به برادرم

خوب یاد گرفته ام دلتنگی ام را قورت بدهم و ماهرانه لبخند بزنم و انتظار بکشم ... .باور نمی کنم نمی دانی در پس این لبخند بی صدا چه دنیایی پنهان شده !عشق ،شوق ،غم !و امید ... . امید؟ ! 

بعضی وقت ها به خودم نهیب میزنم که این انتظار عبث سرانجامی جز خود خوری ندارد .شاید خودم را فریب می دهم بابت روزگار سختی که فقط عشق نگاه شاد تو حالم را خوب کرد و سرپایم نگه داشت .شاید هم  انتظار زیادی داشته ام ! به قول خودت من نمی فهمم ! به هر حال هر چه که باشد چیزی اینجا توی دلم سوزی دارد وحشتناک ! تو که می فهمی

جای حرف هایت  ... ! درد دارد ! زیاد ...

/ 2 نظر / 2 بازدید
آشنا

دلت تنگ نشه برای اون دلتنگی نکن بسه هر کاری کردی هر کاری بیشتر از همه شاید بیشتر از مادرت ولش کن به دلت بگو همچین کسی نیست قیز اونوت

م

صبور باش دخترم وقتشه به خودت فکر کنی