دایه های مهربان تر از مادرم

یکی از اقوام زنگ زده بود احوال پرسی 

می گفت درکم می کند که وحشتناک تنهایم ! که بقیّه را بد عادت کرده ام که به خاطر دیگران خودم را از بین برده ام یا می برم ! که مراقب خودم باشم و بعدش هم متاسف بود بعد از حدود بیست روز توانسته امروز حالم را بپرسد ... .

سؤال 

1- وحشتناک تنهایی یعنی چه ؟

2-دیگران ؟! یکیش که خودشه !

3-از بین رفته ام آیا ؟!!

من اگر نخواهم این به اصطلاح بقیّه و دیگران نگرانم باشند به کی باید بگم ؟!

ولی درباره ی بد عادت کردن بعضی ها حق داشت !حالا که سرم به کار و زندگی خودمه عادتشون متعجّب شده احتمالا :)))

/ 0 نظر / 6 بازدید