مسیر

نمودار سینوسی که در زندگی طی می کنیم هیچ فایده ای هم نداشته باشد آستانه ی درد را بالا می برد :))) شاید به اجبار صبورتر می شویم .

/ 2 نظر / 6 بازدید
یولداش

این به اجبار صبوری که اشاره کردی در مورد من کاملا صادق است مجبور شدم به تحمل کردن و در پروسه اجباری صبر به نتایج مثبت زیادی رسیدم در مجموع برای من مثبت بود اما خودت از همان اول صبور بودی زمانی بود که ما همگی فکر می کردیم چطور؟ چگونه؟ تو در عمل خیلی خوب نشان دادی در ضمن قدم نو رسیده مبارک و بابرکت باشد .چقدر خوشحالم به این عنوان هم رسیدی عمه جان خوش به حال برادر زاده ای که عمه اش تو باشی

paria

لازم به ذکره که این نمودار سینوسی با ذامنه ی افزاینده است...