دخترکان طوبی

مادربزرگ دوستم (روحش شاد) وصیت کرده بود با اموالش تا جایی که امکان دارد از کودکان بی سرپرست نگهداری شود .نزدیک یک سال است یازده دختر پنج تا ده سال که بدسرپرست هستند در یکی ازخانه های ششگلان تبریز با خاله های خود زندگی می کنند .دختران طوبی تحت سرپرستی خانواده ی بخشایشی اولین نمایشگاه خود را برگزار می کنند.دوستان تبریزی حتما سری بزنید .

من وقتی برای اولین بار به دیدنشان رفتم خانواده ی پرجمعیتی را دیدم که دست به دست هم داده اند تا آینده ای روشن بسازند.

/ 2 نظر / 4 بازدید
مامان علیرضا و حسین

"خاله شون" یعنی فقط یه نفر از اینا مواظبت می کنه؟