پناهگاه

دخترم صبح موقع رفتن کتابش رو داده به بابا جانش که امضاء کنه ! تا متوجه شد می بینمش دست پاچه شد و گفت : خانمم گفته به همه تون تعطیلات خوش گذشته ! 

بابا جانش : کاملا طبیعیه ! 

/ 3 نظر / 23 بازدید
مامان آرمان

جالبه ها می دونه باباش کاری بهش نداره میده اون امضاکنه اینجور وقتا خودت چی کار میکنی ؟

ثمین

من اومدممممممم

[لبخند]