زنگ ِ در را که میشنوم ،صدای ِ قلبم را می شنوم .

دو فرشته را پشت در می بینم و کِیف میکنم .

 

 

من عوض بشو نیستم عاشق بچّه ها بودم ،هستم و خواهم بود .

/ 0 نظر / 4 بازدید