پنج سال بعد در چنین روزی

دیشب که ما خونه بودیم، بابا و داداش کجا خوابیدن ؟

-خونه ی عمو 

هتل نرفتن ؟

- نه 

منم دوازده ساله بشم با هم میریم تهران بابا و داداش میمونن خونه !

-نمی دونم شاید با هم رفتیم 

نخیر نمیشه ،میمونن خونه ما با هم میریم !

/ 0 نظر / 3 بازدید