امروز عروس خاله ام خیلی از بچّه ها تعریف کرد .راستش من ِ مادرانه ام  حسابی کِیف کرد.

بعد من ِ مادرانه ام  رفت تو فکر که آیا این دو تا وروجک رو خیلی قانونمند بزرگ  میکنه ؟

تازه دیشب با همسرم صحبت می کردیم که باید در مورد بعضی موضوع ها به جفتشون خط بدیم و کمی تا قسمتی سخت بگیریم .

/ 1 نظر / 5 بازدید
حسن

مثلا تو چی سخت بگیرین؟سخت گیری های این مملکت کافی نیست؟