چقدر شگفتانه شدم!

داشتم کتاب ِ دیدم پسرم با شیطان می رقصد رو می خوندم ،فهمیدم که شگفتانه معادل فارسی ِ سورپرایز هست .

پس زین پس به جای ِکلمه ی surprise ،شگفتانه را به کار می بریم .

                                                                                              چه جالب

/ 1 نظر / 4 بازدید
ا. ش.

ولی شگفتانه به هیچ عنوان واژۀ مناسبی نیست. وقتی به صورت صفت به کار می رود، شگفت زده جانشین خوبی است.وقتی به صورت اسم به کار می رود (مثل: من برایت یک سورپریز دارم)، بهتر است ترجمه تحت اللفظی به کار نرود و زبان طبیعی خودمان را به کار بگیریم. مثلاً بگوییم: می خواهم- با یک چیز شاد یا دوست داشتنی- غافلگیرت کنم.