آذرخشی در تاریکی

برای من آن

 نگاه ِ امن ِ مطمئن 

لبخند ِ  همیشگی ِ گرم

قدم های ِ خسته ی ِامیدوار

بسان آذرخشی بود درتاریکی ِ بی قراری هایم 

 

روز مرد مبارک 

/ 0 نظر / 7 بازدید