اعلام وضعیّت ِ اضطراری

وقتی خواهر یا برادری خطاب به دیگری از عبارت هایی مانند :لطفا ،بی زحمت ،جان و ... استفاده کند .بدانید و آگاه باشید که وضعیّت غیر عادی اعلام می گردد ،هر چه زودتر پناه بگیریدنیشخند چون به احتمال زیاد بلایی سر وسایل طرف مقابل آورده  یا خواهد آورد که چنین کلماتی را به کار می برد.

                                   یک مادر ِ پیشگو 

/ 1 نظر / 4 بازدید
باهری

سلام وقتتون خوش. واز گزند فرزندان خشمگین در امان بمانید... [گل]