دانش آموز وظیفه شناس

رفته بودم مدرسه ی دخترم ،معلمش دخترم رو صدا کرد و گفت :تلاشش برای رعایت تمام قوانین بسیار قابل تحسین هست ! فقط خیلی آروم صحبت میکنه ! برخلاف بقیه که همیشه اشاره میکنم آرام تر ! به دختر شما باید گفت بلند تر!  مسئله ی دیگه ای نداریم .

دخترم : مامان خانم میای دفتر بگو تکلیف منو مشخص کنن دیگه ! بالاخره کارت رعایت قوانین رو به من میدن یا مثل بقیه باشم ! قدر دانش آموز وظیفه شناس رو نمی دونن ! وقتی ششم تموم شد از این مدرسه رفتم اونوقت میفهمن چه دانش آموزی داشتن ها ... 

/ 2 نظر / 4 بازدید
حضرت خودم

لازم می دانم اعلام کنم جماعت بیکارتر از آنی هستند که تصور می کنیم اما بهتر است این فراغت را به فال نیک گرفته و به کاری که به درست بودنش اعتقاد داریم بپردازیم من نیز با آن ناشاد یک جوری ناخشنودم .خواهش می کنم ناشاد را حذف کن

حضرت خودم

آخ اشتباه شد کامنت برای پست قبلی بود خدا این دخترک شیرین زبان را حفظ کند چند وقتی بود مادرش ما را در این بلبل زبانی ها شریک نمی کرد !