بخوان حدیث مفصل

دوره ی کمون به فاصله ی زمانی دادن کارنامه تا رویت آن که در سکوت مطلق سپری می شود اطلاق می گردد.

/ 4 نظر / 4 بازدید
مرجان

وای که چقدر اون چند ساعت سخت می گذشت.

ثمین

کارنامه کدومشون دخترت یا پسرت ؟ من که فکر نمی کنم از اون مامانایی باشیی که به خاطر نمره سر بچه داد بکشن یاتنبیه کنن

آیلار

میشه لطفا یه آموزشگاه طراحی و نقاشی معرفی کنی برای کودکان