زین پس چشم می شوم

به مقدار فراوان همکلاسی و هم مدرسه ای از نت یافته ام و یک حسّ ِ جالبی دارم بعد از سالها

خوب که فکر می کنم به خاطر یک اتّفاق خودموتمام این مدّت  توی یک دایره محبوس کردم آخرش که چی ؟ هرکسی ساز خودش رو میزنه ،از امسال کاری به کار کسی ندارم ببینم چه می شود ولی با این دل چه کنم ؟

این اصطلاح کسی مستقیما مربوط می شود به خواهر و برادر کوچکترم ،فکر میکنم من بلد نیستم باهاشون چطور صحبت کنم شاید هم در این ترکیب ِخواهر و برادری ،سهم من به اندازه ی اشباع رسیده و بهتر هست که فقط یک ببیننده باشم از دور تا کاتالیزوری برای سریع تر کردن واکنش اونها

/ 0 نظر / 6 بازدید