نوت بوک

در اصطلاح فیزیک ما در مکان سکونت داریم،امّا به بیان احساسی،خاطره در ما سکونت دارد.خاطره ای که درونش زندگی می کنیم،مانند جزیره ای میان دو اقیانوس_یکی گذشته ی ما ،دیگری آینده مان.ما می توانیم روی امواج اقیانوس گذشته ی نه چندان دور خود به مدد حافظه ی شخصی سفرکنیم،چرا که در این حافظه یاد راه های سفرکرده ی پیش هنوز زنده است ،امّا برای سفر در گذشته های دور،ناگزیریم از خاطراتی بهره بگیریم که زمانش (مدّت ها پیش در پستوهای روزگار)اندوخته شده،و مکانش ،مانند خود ِ زمان ،پیوسته در تغییر است .

                        از نوت بوک ِ ساراماگو

/ 1 نظر / 4 بازدید
ا. ش.

حالا خودش هم شده خاطره اي كه درونش زندگي مي كنيم! دلنشين است اين ساراماگو!