المپیک و ما

جو ّ ِ المپیک چنان ما رو گرفته بود که  دیشب ساعت دوازده ونیم دخترم دور ِ خونه می دوید و ورزش می کرد ! ! قرار بود خونه رو تغییر کاربری بده به باشگاه ورزشی ! امروز بعد از ظهر که نوشاد باخت .جفتشون رفتن خوابیدن !!

/ 0 نظر / 4 بازدید