یه دروغ کوچولو !

خواستم روز دختر غافلگیرش کنم !یه تاج گل و یه گیره گذاشتم زیر بالشش ،بیدار که شد اصلا به روی خودش نیاورد و شروع کرد سؤال پیچ کردن که چند وقت پیش هم بالشم سفت شده بود ولی فرشته چیزی نیاورده بود !اصلا فرشته ها این چیزا رو از کجا میارن ؟از شهر دیگه ای میخرن ؟و یهو برگشت زل زد تو چشام که نکنه اینا رو تو گذاشتی زیر بالشم ؟!!!

من؟ نه ؟ چرا ؟

-خب روز دختره 

نه من می خوام یه کیک برات بپزم !

-همچین نگام کرد که یعنی من که میدونم خودتی :)) 

خب پس شکلش قلب باشه ها 

/ 1 نظر / 5 بازدید

دو روز پیش پسرم از خواب که بیدار شد و رفت دست و صورتش را بشوید بدون مقدمه به من گفت که مامان میشود کیانا بیاید اینحا و با من بازی کند؟ از طرف من هم از رویش ببوسید وتبریک بگویید.