اندوه دیگران مرا از صرافت آینه انداخته است

 اندوه ِ عمیق ِ این اتّفاق(اگر بشه اتّفاق یا حادثه نامید !)رو مسئولین حس می کنند ؟مهمان های شهرم یکی یکی پر می کشند.شاید هم بهتر است بگویم راحت می شوند .

هشت دانش آموز تبریزی از دوازده نفر دانش آموز کلاس پنجمی ِمسموم، همون روز حادثه ی آتش سوزی پیرانشهر به بیمارستان سینا منتقل شده بودند .چهار نفر از اون ها  هنوز در بیمارستان کودکان بستری هستند و ریه ی یکی از بچّه ها آسیب دیده !،این بچّه ها هم به دلیل نشت کلر در استخر آموزش پرورش مسموم شدند.

خدا به والدین این بچّه ها صبر بده  

 اندوهِ دیگران
مرا از صرافتِ آینه انداخته
تمام عیار شکسته
هزار تکه
تکه شده ام .

... 

سید علی صالحی 

/ 0 نظر / 6 بازدید