لو رفتم

این جلسه خونه ی عمّه بود ،از همکارای مامان تو این جلسه زیادن ،منتهی من همچنان آشنایی نمیدم .

خانم الف :من شما رو یه جایی دیدم 

من:( تو ی دلم خب معلومه ) شاید انجمن مهر دیدین چون اونجا می رفتم 

خانم الف :نه انجمن نه یه جای دیگه دیدم ،خیلی نزدیکتر ،کدوم مدرسه خوندی ؟من فلان مدرسه ها درس دادم ،ریاضی و تو باید ،تو ؟ تو ؟(فهمید )

من دختر خانم میم هستم .همین کافی بود .

وایییییییییییییی برادرت ؟خواهرت ؟ بابات ؟درست ؟

ولی یه حُسن ِ اساسی داشت ،هر وقت خواستی بیا در مورد عضویتت مسئله ای نیست !به قول جوونا ایول

/ 0 نظر / 5 بازدید