تلخ نباشیم

دوستی می گفت بعضیا خیلی پُررو هستن .به جای زبان ، نیش دارن وچشم دیدن پیشرفت و خنده و خوشحالی دیگران رو اصلا ندارن.. . باید جوابشون را داد که فکر نکنن نمی فهمیم و ... 

ولی ! ولی ... خب من نه اینکه نتونم امّا همیشه یه احتمال رو در نظر می گیرم که همچین شخصی درست صحبت کردن رو بلد نیست .یاد نگرفته فکر کنه و بعد نظر بده ،فوقش بیماره :) جوابش رو نمیدم فقط یه لبخند می زنم و رد میشم .شایدم حوصله ی کَل کَل با همچین شخصیتی رو ندارم .هر چی می خوان بگن :)))) مهم خودمون هستیم که نزاریم و نخوایم که به چنین کسی تبدیل بشیم و تلخ نباشیم .

/ 2 نظر / 4 بازدید

بنظر من هم این عکس العمل بهتر است علاوه بر ظاهرمان نباید حتی دلمان را درگیر این چیزها بکنیم.

بولوت

همم. ولی گاهی که این آدما جز بستگان میشن. سکوت و سعه ی صدر میره به حساب نفهمی و بی شعوری و ضعف. در دراز مدت اوضاع چندان جالب نمیشه.