فکر می کنم اگر این قلب نبود چطور می بودم ؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
باهری

... اصلا نیازی به فکر کردن نداره.اگه نبود همین وضعیتی پیش می اومد که در حال حاضر وجود داره !!!مرگ احساس وعاطفه... ودرودبر شما[گل]