خانه را می تکانیم

استاد دانشگاه تهران، در مورد تاریخچه خانه تکانی قبل از عید نوروز نیز گفت: بعد از ورود آریایی ها مراسم خانه تکانی بوجود آمد چون معتقد بودند که روح درگذشتگان در عید نوروز به خانه های خود برمی گردند و مهمان نوادگان می شوند.

شروین وکیلی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران و کارشناس تاریخ

حالا نمیشه بی زحمت این ارواح کمی کمک بکنند ؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
باهری

سلام نه اونها حاضره خورند! [لبخند]