تجربه

پدر همسرم یک خیّام با فونت فوق بزرگ برایم آورده 

- اینو نگه دار برای زمان پیرچشمی ! 

/ 4 نظر / 5 بازدید
سمانه

پدر همسرتان را ببوسید! داشتن اشعار خیام با همه فونت‌ها، از اوجب واجبات است.

مهران - بوی خاک و بلوط

سلام چه موهبی ... حضرت خیام همیشه خواندنیست ... قومی متحریند اندر ره دین قومی به گمان فتاده در راه یقین ترسم از آنکه بانگ برآید روزی که ای بی خبران راه نه آن و است و نه این

باهری

سلام بر آنای عزیز وقت شما بخیر. اومدم بگم که به یادتون هستم.هرچند شاید مجال کمتری برای بهره گیری از آثار قلمی شما پیدا کنم. [گل]