وقتی سر ناهار کَل کَل می کنند پس حال جفتشون هم خوب شده ،بعد از دوهفته سکوت اوضاع عادّی می شود .

/ 0 نظر / 4 بازدید