یه دختر دارم که چقدر هوای باباشو داره

چند روز قبل 

مامان درس امروزمون در مورد معلولین بود و این که اگر کسی یک عضو از بدنش نباشه یا اون عضو کارش رو درست انجام نده در عوضش حواس دیگش و اعضای دیگه ی بدنش قویتر از اون عضوش هستن بعد خانممون پرسید از نزدیکانتون کسی هست که معلول باشه همه ساکت بودن بعد از اینکه  من از بابام گفتم بقیّه هم در مورد فامیلاشون گفتن ! تازه من گفتم بابام خیلی قویه اگر چه یه پاش اونجوریه ولی بابای من خیلی موفقه و از شرکتم گفتم از موسیقیش هم گفتم از کارش  !!!! خانمم هم اصلا  ازسنتور سر درنیاورد! و گفتم ورزشکاره ،گفتم بابای من چی کارا میکنه  بعدش هم خانمم گفت به بابام افتخار کنم و به بچّه ها گفت بابای من نمونه ی یک معلول خیلی موفّقه حتّی از ما که سالمیم هم موفّقتره ،خیلی پُز دادما !!!!!!!!!!!!!!! 

چیزی دیگه ای موند که نگفته باشی ؟

می خواستم بگم چقدر برام سوغاتی میاره ! نگفتم شاید یکی باباش نمیره سفر یا براش چیزی نمیاره !!!!(اینجور مواقع پسرم میگه سلطانم همینطور صحبت بفرمایید )

امروز

هوا سرد بود گفتن توی سالن بمونیم تا والدین بیان دنبالمون من به خانمم گفتم نمی خوام بابام از پلّه ها بیاد بالا منو برد دفتر گفت از پنجره نگاه کن بابات رو که دیدی زودی برو پایین بعدشم خانمم منو بوسید گفت خوش به حال بابات 

پنج سال قبل وقتی حدود چهار سالش بود توی مهد

رفتم دنبالش دیدم نشسته کنار مدیر اخم کرده تا منو دید گفت زدمش خوب کردم .خانم مدیر هم دعواش کرد گفت حق بامنه ؟به بچّه ها گفت باباش اینجوری راه میره ادای بابا رو درآورد همه خندیدن منم زدمش( اوّلین و آخرین خشونت دخترم بوده تا به حال )

امروز عصر ناظمش زنگ زد که خیلی به دخترتون افتخار کنین چقدر هوای پدرشو داره !!!!!! کسایی که ما رو می شناسن میدونن هیچوقت پاش برامون (من ،پسرم و دخترم )مهم نبوده که هیچ شاید یه جورایی هم برامون خاصه ! هر قدمش زیباست .اینکه بچّه ها چقدر بهش افتخار میکنن برای من خیلی ارزشمنده خیلی زیاد 

/ 7 نظر / 5 بازدید
...

چه جالب شد! هرچند این وبلاگ بیشتر روی روابط یه مادر و بچه هاش خیلی تاکید داره ولی کاش این مادر یه نقبی هم بزنه به زندگی مشترکش قطعا روابط شما یعنی تو و شوهرت روی این رفتار بچه ها خیلی تاثیر داشته و اگر برات امکان داشت از تجربه هات بگو برای بقیه خیلی خوبه

مينجيق

يا شاسين او آنا كي بير بئله قيز بؤيودوپ!

این بلبل زبونی های دخترت به کی رفته ؟

85

الهی عزیزززززززززمممممممممممممم چقدر از شیوه تربیت شما و همسرتون خوشم میاد آنا جان

هر روز یکی از بچه ها در کلاس زبان موضوعی را خودشان انتخاب و پرزنت می کنند اتفاقا امروز موضوع در مورد یک معلول بود که اشک مرا هم درآورد ولی در عین حال قوت گرفتم توصیه می کنم خوانندگان این وب لاگ هم به این سایت در یو تیب مراجعه کنند. lifewithoutlimbs

فرزانه

سلام واقعاً همچین دختری به یک دنیا می ارزد

به همان سایت در google مراجعه کنید