# روز_معلّم
به خدا معلّم من که تو دست کبریایی به اشارتی به مردم ره عاقبت نمایی  رقم وفا نگاری به گچ سفید چون ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 18 بازدید