# سفرنامه
یک فروردین نود وسه پارکینگ تله کابین نمک آبرود توی ماشین منتظر بچه ها وبرادر همسرم بودیم که خانمی دختر حدودا ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 13 بازدید
یک فروردین نود وسه پارکینگ تله کابین نمک آبرود توی ماشین منتظر بچه ها وبرادر همسرم بودیم که خانمی دختر حدودا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید