# ما
جمعه همسرم تمام روز معلّم فیزیک پسرجان بود و عصر هم علوم داشت با دخترش:)) شب نشسته بود می گفت تمام ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 10 بازدید