# من_نوشت

آذرخشی در تاریکی

برای من آن  نگاه ِ امن ِ مطمئن  لبخند ِ  همیشگی ِ گرم قدم های ِ خسته ی ِامیدوار بسان آذرخشی بود درتاریکی ِ بی قراری هایم    روز مرد مبارک 
/ 0 نظر / 16 بازدید