# موسیقی
همایون خرم هم که رفت .نسلی که موسیقی ِ ایران با آنها به اوج رسید رو به زوال است !
/ 0 نظر / 18 بازدید