# وقتی_بابا_غیر_مستقیم_صحبت_میکند

تنش

  همسرم:بچّه ها برای موضوع های پیش پا افتاده اینقدر تنش ایجادنکنید ! مثلا اومدیم مسافرت خوش بگذره  دخترم: (طبق معمول با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید