عروسی

پنجشنبه ی گذشته تهران بودیم برای ِعروسی یکی از عزیزانمون وهنوز دخترم در رؤیاست و بیدار نشده

مامان؟؟؟ دخترا ازدواج میکنن پس ماماناشون چی کار میکنن؟تنها میمونن؟نه بابا مهمونی میرن آره ؟

ده دقیقه ی بعد

مامان؟مامان؟؟؟؟ دخترا عروس بشن رنگ لاک و رژ ِ آرایشگاه رو دوست نداشته باشن میتونن توی ماشین پاک کنن قرمزشو بزنن ؟میتونن ؟؟؟(از رنگ لاک عروس خوشش نیومده)

پنج دقیقه بعد

مامان؟ میگم وقتی دخترا ازدواج میکنن سفارش میدن براشون خونه بسازن ؟تا وقتی خونه رو بسازن کجا غذا میخورن ؟

پسرم:و ِر وِر و ِر ... این دخترا ؟حالا یه عروسی رفتیا خب یه جایی رو اجاره میکنن

دخترم :با تو نبودم چرا میپری وسط سؤالای ِ مهمّ ِ من ؟

پسرم :وای ترسیدم چه سؤال ِ سختی ؟

.

.

و سؤالات هنوز ادامه دارد

/ 0 نظر / 7 بازدید