تیراختور ،تیراختور

تیراختور ِ ما که می برد ،این شهر یک جور دیگری می شود .شور و  شادی و غوغا ی خاصّی که از مردم جدّی تبریز بعیده همه جا رو می گیره .حتّی من که از فوتبال هیچ را هم نمی دانم سر ِ شوق می آورد .از پنجره که نگاه می کنم .جادّه ی شاهگلی  و تمام فرعی های منتهی به این جادّه تا چشم کار می کنه بسته شده ،بچّه ها با بادکنک های قرمز و فشفشه رفته اند دم در ،این مردم چقدر نیاز به شادمانی دارند .

اؤزون گولسون تیراختور

/ 3 نظر / 4 بازدید
حسن

نگران نباش آنا خانم.حالا که تیراختور دوم شده نتیجه میگیریم که نایب قهرمانی از قهرمانی هم مهمتره