تفریح سالم شما چیست ؟

همانا از تفریح های سالم من و بچّه ها شکار ِ ماشین های  عروس  در مسیر شاه گلی و بوق زدن برایشان می باشد .

حالا اگر عروس خانم مرحمتی بکند یک دستی هم تکان بدهد که دختر جانمان روی ابرها سِیر می کند .

پ ن :از دوستان همشهری تذکّر دادن که اسم جدید ِ خیابونا رو بنویسم ،شاهگلی تاجایی که ذهنم یاری می کنه ، شاهگلی بوده ولی روی تابلو نوشته شهید باکری

/ 1 نظر / 4 بازدید
باهری

سلام بانو شکار خوب وقشنگی ست بدون خون وخونریزی ! ما از شما همان شاهگلی را می پذیریم.خوش باشید... [لبخند]