روز جهانی زن ...

نمی دونم چرا بیشتر حس ّ ِ دکوری بودن داره این هشتم مارس ! حداقل برای من ! 

/ 3 نظر / 5 بازدید

سرت خیلی شلوغه تلگرافی می نویسی ها فیس و پلاس هم که سر نمیزنی

مامان آرمان

از این مناسبت ها خوشم نمیاد

مرجان

به نظر من بودنش از نبودنش بهتره.