دیدو بازدید با تأخیر

به یمن این ماه و افطاری ها فامیل رو میبینیم .عید دیدنی بعد از پنج ماه!!!!!!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
ياس سفيد

سلام آنا جان خوبي عزيزم ؟ بازم خوبه مهمون بازي خيلي خوبه [نیشخند] من امسال فقط رفتم مهموني تا الان كه كسي رونتونستم بگم[خنده] اخه تو خونه كار بنايي داريم اوضاعم خرابه[گریه] اينا رو ولش كن آپم بيا و نظربده بانو خوشحالم كن[ماچ]