کشف ارتباط ازدواج و رژ لب و دستشویی وحمام برای اولین بار

زمان :یک نصفه شب    مکان :اتاق خواب

 

مامان؟مامان؟بیدارشو کارواجب دارم(دختر پنج وساله و نیمه ی اینجانب)

-چیه بگو ؟چی شده ؟

من ازدواج کنم عروس بشم تا خونه نداشته باشم اینجا میمونم.خب ؟خب ؟؟؟

         -  باشه تاهروقت بخوای میمونی ،خواب دیدی؟چرا بیدار شدی؟

نه فکر می کردم .من رژ لب و  لاک خیلی می خرم .دامادم هم برام میخره .فقط اون کرمی که بعد از گریم وآرایش صورتو پاک میکنن اسمش هی یادم میره برام بنویس نگه دارم تا وقتی عروس میشم لازمم میشه .  

       -     (خواب از سرم پرید)باشه برو بخواب .وقتش که برسه دامادت برات می خره

نه بنویس یادت میره .توهم برام بخر زیاد لازمم میشه آخه من رژ خیلی دوست دارم

        -بیا بنویسم .خب دیگه ؟

وقتی خونه داشته باشم برای حموم و دستشویی میام اینجا خب؟

       - چرا مگه خونه ات حموم و دستشویی نداره؟

داره ولی من که نمی تونم خودم رو خوب تمیز کنم .میام خب؟؟

      -باشه تا هروقت دلت خواست بیا و بمون .حالا برو باخیال راحت بخواب

ولی عروس میشما.رژ هم میزنم با لاک حتما باشه ؟؟؟؟بعدش میام اینجا میمونم

         -  شب به خیر باشه

نصفه شبی چقدر خندیدیم

خدایا به من حوصله ی مضاعف عطا کن. بی زحمت یه کمی بیشتر از مضاعف

خدایا به همه ی دخترا داماد ِانسان و به همه ی پسرا عروس ِانسان عطا کن .انسان به معنی تمام کلمه همراه با حوصله ی مضاعف.حوصله ی کمی بیشتر از مضاعف برای داماد دختر من ضروری می باشد.

                                                          آمین

پ ن :در ضمن این کشف مهم به اسم من ثبت شده، هوس کپی به سر کسی نزنه

/ 1 نظر / 4 بازدید