صدای درون

دخترم :الان من ساکتم ؟نه ؟ولی روحم رو می دونم کجاست ؟

-کجاست ؟

یه جایی توی ِتویِ توی دلم که من صداشو می شنوم ولی تو نمی تونی بشنوی !این روح منه!! یعنی الان که اینجام می تونه به یه جای دیگه ای فکر کنه ولی تو نبینیش !!!!!!!!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
ازاد

سلام انای عزیز خوبی ؟ فعلا شرکت رو بستم و مکانشم رهن دادم . بهم یه کار دیگه پیشنهاد شده ، مدیریت یه قسمت تو بانک ، که گفتم تا چند ماه دیگه می رم . نمی دونم ، هنوز تصمیم قطعی نگرفتم . می دونی من اگه تو خونه بمونم دیوونه می شم ، این چند هفته هم نمی دونم چه شکلی دارم سر می کنم . فعلا در این مورد تصمیم نگرفتم و دنبال حل مشکلاتم. ممنونم عزیزم مواظب خودت و بچه ها باش و از طرف من ببوسشون.