ارتباط !

دخترم :نت سُل رو از همه شون بیشتر دوست دارم از نت دو خوشم نمیاد ! ر ِ  هم کمی دوست دارم !!

یعنی چی ؟!!

دخترم : من نمی تونم با نت ِ دو ارتباط برقرار کنم ؟!!!!!!!!!!!

 

و من نمی دونم این بچّه چطور با دنیای اطرافش ارتباط برقرار می کنه ؟! 

/ 0 نظر / 5 بازدید