اوّل خودمون

هرچقدر هم سعی کنیم به بچّه ها اَمر و نهی کنیم .مرز بودن و شدن را مشخص کنیم . خوبی و بدی را تعریف کنیم . چگونگی رفتار و گفتار را توضیح بدهیم .آخر سر برآیند ِ  " رفتار " آنچه ما (پدر و مادر) هستیم را انعکاس می دهند .بچّه ها خیلی خوب تشخیص می دهند  واقعا چه هستیم و چه بروز می دهیم ؟ نیازی نیست نقش بازی کنیم اگر رفتاری را نمی پسندیم ابتدا خودمان را تغییر بدهیم و اصلاح کنیم .

/ 7 نظر / 3 بازدید
مامان آزیتا

آنا جان کاملا موافقم باهات ولی این که نیاز به تغییر رو در خودمون احساس کنیم و بخواهیم که بهتر بشویم خودش داستانی دارد طولانی .غالب ما فکر می کنیم بهترین نباشیم از بهترها هستیم نگاه ما به دیگران از بالاست خودمان رانمی بینیم بچه ی بیچاره ما هم آن پایین اندازه مورچه است و راحت لهش می کنیم .باید یکی یادمان بدهد یا بیدارمان کند یا بزند پس کله مبارکمان که آقا یاوخانم تو حودت مگر کاملی ؟

مامان آزیتا

و دیگر این که اصلا فکر نمی کنیم باید اصلاح کنیم بعضی رفتار ها را همین که بچه یک بیست بیاورد و مقامی و نشانی برای پز دادن و درآوردن چشم بقیه برایمان کفایت می کند اگر برایت امکان پذیر است مادرهایدیگر را هم دعوت کن در این بحث شرکت کنند شاید حداقل ما از خودمان شروع کردیم

مهناز

به مامان آزیتا ولی من فکر می کنم بقیه چندان تمایلی به خواندن ندارند شاید برداشتم اشتباه باشد

سروناز

اره دیگه تا وقتی معتاد به سریالم چطور بچه ام از جلوی تلویزیون بره کنار[نیشخند]

مامان کتایون

نظرت درباره وبلاگ گروهی چیه ؟

م

اگر تو را نمی شناختم به این اصلاح خودمان ایراد می گرفتم .این تغییر برای کسانی با همت بالا و هدف مشخص بسیار سازنده است و امکان پذیر اما در بعضی افراد گذرا ست اما برداشتت از انعکاس رفتارمان در بچه ها کاملا بجاست نکته ای هم هست که باید اشاره کنم کم پیدایی چرا ؟!

موافقم بچه ها از شخصیت و رفتار والدینشان بیشتر الگو برداری می کنند همچنین باید با آنها بیشتر صحبت کرد و ارتباط دوستانه برقرار کرد.