دوری و دوستی

دربین آشنایان شخصیتی هست " بیمار " با قدرت بازیگری فوق العاده !! این افراد را فقط باید به چشم بیمار دید . در حد امکان فاصله ی مجاز را حفظ کرد و دور بود . خطرناک هستند "خطرناک"... و نیازمند درمان ...

یک ساعتی با هم بودیم آنقدر ضد و نقیض صحبت کرد که حد نداشت ! عکس العملم سکوت محض بود . کاملا واضح بود روحش چقدر زخمی هست اما مساله اینجاست که  با زخم زدن به دیگران و دروغ آرام می گیرد ! من ترجیح می دهم نبینمش ! آنقدری که برایم دردسر ساز بوده ! یک لحظه برگشت و به صراحت گفت به همه حسودی می کنم ! چون در حد انفجار آزارم می دهند! فقط توانستم هاج و واج نگاهش کنم و هر خوردنی دم دستم بود تعارفش کنم بلکه خوردن صحبت هایش را متوقف کند!

 

پ ن : . نخواستم مستقیم به بیماریش اشاره کنم .چند دوره ای هم درمانش را نصفه رها کرده حتی یکبار پزشک فوق تخصص هم به شک افتاده بود ! در پس سخنرانی های ماهرانه اش ! همه چیز را به هم می ریزد !

/ 3 نظر / 21 بازدید
س

اگر درست حدس بزنم کی بوده سروکله زدن باهاش فقط در تخصص تو می باشد [نیشخند] به فارسی می نویسم به انگلیسی بخوانید پوررررر یو مای فرند

س

برای حال دلت در پست قبل [ناراحت] و برای آن دوست دلی گانی (به استانبولی بخوان) [قلب]

خلوت گزیده

آنای عزیز بیمارانی از این دست متاسفانه به سختی رضایت می دهند درمان بشوند اطرافیانشان باید خیلی دقت کنند ما هم از نزدیک با چنین بیماری سروکار داریم