عشق

عشق
برخی اوقات تحمل کردن است
اینکه با وجودِ زخم‌های زندگی
بتوانی هنوز پا برجا باشی...

عشق
گاهی زندگی
با سینه‌ایی بدونِ نفس است
و بدان که مرگ،
قلبی است، بدون عشق

عشق
برخی اوقات سنگین است.
همچون،
سنگینیِ لیاقتِ دوست داشتهِ شدن

عشق
برخی اوقات زندگی دوباره است
عشق
زنده نگه داشتنِ کسی در درونت است
با وجودِ
فاصله‌های دور...

آزدمیر آصف

  از : دیالکتیک تنهایی

/ 1 نظر / 5 بازدید
باهری

سلام آنا خانم مرام ما اینه که دوستان قدیم مون رو فراموش نکنیم.هرچند اونها مارو از یادببرن. عید فطر مبارک...روهاتون خوش[لبخند]