استرس درمانی

دخترم : وای خبر نداری که قراره امتحان بگیرن سه نفر میان و برو بر نگاهم میکنن باید بدون غلط اجرا کنم !قسمت استرس بدنم تاپ تاپ میزنه 

پسرم :اونجا که میگی قلبته 

دخترم :نه خیر فقط قلبم نیست یه جایی خیلی درونی که توش استرس ریختن

پسرم: فکر کن سه تا کوزه چیدن استرست تموم میشه 

دخترم :مامان داداش به استادم میگه کوزه !!

/ 2 نظر / 103 بازدید
ساناز

کوزه [قهقهه]

پدر پسر سمپادی

خدا حفظشان کند پسر من که به موسیقی علاقه ای نشان نداد خیلی دوست دارم سازی انتخاب کند کلا به هنر علاقه ای ندارد و تجربی را انتخاب کرد .