خوشحالم که شما را دارم

دو نفر در زندگی من هستند که فکر می کنم درصد فرشته بودنشان بیشتراست .خاله ام و  همسرم 

شخصیّت هر دو بسیار به هم شبیه است ،چقدر خوش شانس هستم که این دو را دارم. .

/ 3 نظر / 4 بازدید
مها

منم یه فرشته زمینی دارم [لبخند] بیا بخون وبمو ببینی چقد خوبه؟ تو فرشته ی مهلبون تری داری یا من ؟

رامک

خدا هردوشان را برایت حفظ کند[لبخند]

ا. ش.

فکر کنم سه نفر باشند! خداوند هر سه شان را حفظ کند.