قابل توجّه مامانای کلاس اوّلی های امسال

ریاضی اوّل ابتدایی کلا عوض شده ،روش تدریسش بسیار زیاد تر تغییر کرده پس خودسرانه به بچّه ها درس ندین که گیج میشن

نکته ی مهم :استفاده از انگشتان و چوب خط در جمع و تفریق و شمارش و مقایسه ی اعداد اجباری می باشد در صورتیکه سالهای قبل روی روش محاسبه ی ذهنی تأکید می شد.

از دست آموزش و پرورش محترم ،من تازه به روش قبل مسلط شده بودم .باید دوباره از نو شروع کنم.

/ 0 نظر / 4 بازدید